ТУИДА

Късноантична и средновековна крепост

Котел

Експозиция „Котленски възрожденци” с пантеон на Георги Раковски

е 56-тият обект в 100-те национални туристически обекта. Открита е през 1981 година и се състои от четири тематично обособени зали - image kotel 001“Будители”, ”Просветители”, ”Бунтовници”, ”Революционери”. Чрез оригинални експонати и фотодокументални материали се проследява делото на повече от 120 възрожденци от Котел и Котленско, сред които епископ Софроний Врачански, архимандрит Неофит Бозвели, д-р Петър Берон, капитан Георги Мамарчев, Георги Стойков Раковски. В експозицията се съхранява и сърцето на д-р Петър Берон, а в Пантеона са намерили вечен покой тленните останки на Георги Раковски.


Експозиция ”Старокотленски килими и тъкани” – Галатанско училище

Галатанското училище е част от възрожденските къщи в града, непокътнати от безпощадния пожар през 1894 г., унищожил почти целия град.
image kotel 004 Понастоящем сградата е музей, в който могат да бъдат видяни тъкани от котленския край, съхранени през годините на развитие на този занаят. Най-разнообразни черги, китеници, всякакви материали, произведени от текстил и разбира се, характерните котленски килими, изработени от най-изкусните майстори в занаята. Училището – музей предлага демонстрация в отделна зала на тъкаческото изкуство на прав стан и музикална програма по предварителна заявка.


Природен резерват „Орлицата”

image kotel 002

 

е обявен през 1984 г. след сливането на резерват „Бели бряг” и природните забележителности „Орлица” и „Медвенски извори”. Създаден е с цел опазването местообитанията на няколко вида защитени грабливи птици, вековна гора от мизийски бук и карстов комплекс, състоящ се от скални образувания, пещери и извори. От представителите на фауната се срещат типичните за тези части на Стара планина бозайници (вълк, чакал, глиган, сърна и др.) и близо 200 вида птици, като 50 от тях попадат в Червената книга на България.


Урушките скали

На около 5 километра северно от гр. Котел, се извисява веригата от бели варовикови скали – image kotel 003Урушките скали. Тяхната площ от 6,8 хектара е обявена за защитена територия. Непосредствено до тях, на север се намира светилището Телимташ, на изток е Зеленич, на запад местността Трите вятъра и рида Сухи дял. Скалните образования се намират на 800 м. надморска височина. Мястото е било границата между Княжество България и Източна Румелия. Местността е естествено местообитание за хищни птици и едно от малкото места, където се среща белоглавият лешояд. В района е изградена волиера, в която по настоящем живеят между осем и дванадесет птици. Урушките скали представляват важен орнитологически обект. На цялата територия на котленската планина са установени 176 вида птици, от които 50 са включени в Червената книга.

blankiLoveBulgaria logotuida4blank