ТУИДА

Късноантична и средновековна крепост

Твърдица

Археологическа музейна сбирка

image tvardica 003 

при читалище “Св. Св. Кирил и Методий 1914”. Представена е материалната култура на населението от Твърдишкия район от VІ хилядолетие преди Христа до падането под османско владичество – експозицията представя: оръдия на труда от камък, кост, бронз, керамика; бронзов шлем, меч-махайра, бронзово умбо от щит, сребърен нагръдник и др.

 

Местност „Цигумилката”

намира се в Козаревския балкан и е планинско пасбище, осеяно с грамадни блокове гранитни
image tvardica 002 камъни, които като че ли нарочно са струпани един върху друг от нечовешка сила. Според легендата, тук се подвизава Крали Марко, който нарочно трупа тези камъни, за да се защитава от Черния арапин. По скалите личи седлото му, стъпките на кон , мястото за цигулката и боздугана.


Язовир Жребчево

намира се на река Тунджа, югозападно от град Твърдица, а дължината му е 14 километра и image tvardica 001обхваща площ от 24 000 декара. Построен е в периода 1959 – 1966 год. Под водата на язовира са бившите села Жребчево, Запалня, Долно Паничерево. Село Жребчево (чието име носи водният басейн), изцяло е залято, а другите две села – частично. Заема трето място в страната по големина. Северната му част, която е в територията на община Твърдица, е с полегати брегове, по-плитка, удобна за спорт и туризъм.

 

blankiLoveBulgaria logotuida4blank