ТУИДА

Късноантична и средновековна крепост

Проектът

Проект BG161РО001/3.1-03/2010/028 "Пътуване през времето,във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен" е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 5 035 569, 64 лв.

Проектът включва цялостна консервация на крепостните стени на Туида и надграждането им до нивата, които са били разкрити при разкопките на крепостта, през 80-те години на 20 век.

Пространствената намеса на територията на крепостта е максимално щадяща – създадена е лека алейна мрежа с опесъчена настилка, следваща естествения терен. Облагородена е съществуващата дървесна и тревна растителност.

Изградени са две нови постройки, в южната част на обекта – Информационен център и Къща на виното, както и летен театър в центъра на имота.

В рамките на проекта е закупена експозиция на бойна техника и снаряжение, макети на воини в цял ръст, облекла, озвучителна и прожекционна техника и др. Монтирани са три броя сцени на открито, необходими за провеждане на тържества и събития.

Със средства на проекта са обучени 4 екскурзоводи и 4 аниматори, които ще посрещат гостите на Туида.

blankiLoveBulgaria logotuida4blank